Cookie & Privacy policy

COOKIE POLICY
1. Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door
websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke
cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies
(bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies
(tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies
die uw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om u op die manier een meer
optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie
van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op
websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat
betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in
andere Europese BV lidstaten.

BV Mavie Concept is gevestigd in België en volgt
bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

2. Doel en nut van cookies

BV Mavie Concept wil elke bezoeker van de website zo
goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake
cookies, en over welke cookies BV Mavie Concept gebruikt. Door de website
te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies
helpen BV Mavie Conept om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om
technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief,
et cetera) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als u de website van BV Mavie Concept wil consulteren, is
het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld
werden. Zonder ingeschakelde cookies kan BV Mavie Concept geen
probleemloos bezoek op de website garanderen. Indien u de cookies liever
niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website te
verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we
verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren
of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van
belang kunnen zijn.

3. Soorten cookies gebruikt door BV Mavie Concept

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun
doeleinden:

 • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn nodig om onze
website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze
systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u
zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het
invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en
ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina
terugkeren, etc.).

 • Niet-essentiële cookies:

Deze cookies zijn op zich niet
noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een
verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
 

 • Functionele cookies:

Deze cookies stellen onze website
in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden
ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben
toegevoegd aan onze pagina’s.

Concreet gaat het om deze cookies:

  • ajs_anonymous_id
  • session
  • mkjs_user_id
  • mkjs_group_id
  • _mkto_trk
  • ajs_user_id
 • Analytische cookies:

Met deze cookies kunnen we
bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van de website kunnen
meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina’s het meest en het
minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.

Concreet gaat het om deze cookies:

  • SIDCC
  • SAPISID
  • SSID
  • HSID
  • __Secure-3PSID
  • __Secure-3PAPISID
  • APISID
  • __Secure-HSID
  • __Secure-SSID
  • SID
  • __Secure-APISID
  • COMPASS
  • SEARCH_SAMESITE
  • 1P_JAR
  • NID
  • _ga
  • OTZ
  • _ga
  • __stripe_mid
 • Targeting / advertising cookies:

Deze cookies kunnen door onze
advertentiepartners via de website worden ingesteld. Ze kunnen door die
bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en
u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken enerzijds onze eigen
cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we
samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

Neem kennis van ons Privacy verklaring voor meer
informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door BV Mavie
Concept.

4. Beheer van cookies

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om
cookies in te schakelen moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden:

browser – Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu
  ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop
  naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’
  schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.


Bij browser – Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van uw browser en klik
  vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, zorg ervoor dat de ‘Websites laten
  weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.


Bij browser – Google Chrome

 • Klik op de drie puntjes naast de browserbalk bovenaan in uw
  browservenster en kies ‘Opties’.
 • Zoek het gedeelte ‘Privacy and security’ en klik op ‘content
  settings’.
 • Klik op de optie ‘cookies’.
 • Selecteer nu ‘Allow sites to save and read
  cookie data’.


Bij browser – Safari

 • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich
  rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik
  op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en
  andere websitegegevens’
 • Duid aan dat u cookies aanvaardt.

 

Als u de website van BV Mavie Concept wil consulteren, is
het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet
wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen via uw
browserinstellingen. Dit kan via volgende manieren:


browser – Microsoft Internet Explorer

 • Selecteer in Internet Explorer de knop Extra en selecteer
  Internetopties.
 • Selecteer het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen
  de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren. Klik op OK.


Bij browser – Mozilla Firefox

 • Klik op de menuknop en kies ‘Voorkeuren’.
 • Selecteer het paneel ‘Privacy & Beveiliging’ en ga naar de
  sectie ‘Geschiedenis’.
 • Stel naast ‘Firefox zal’ in op ‘Aangepaste instellingen
  gebruiken voor geschiedenis’.
 • Stel ‘Cookies van derden accepteren’ in
  op ‘Nooit’.
 • Sluit de pagina ‘about: preferences’. Wijzigingen die u
  hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.


Bij browser – Google Chrome

 • Selecteer ‘Meer Instellingen’ in de browserwerkbalk.
 • Selecteer onderaan de pagina de optie ‘Geavanceerd’.
 • Selecteer bij ‘Privacy en beveiliging’ de optie ‘Instellingen
  voor content’.
 • Selecteer ‘Cookies’.
 • Schakel ‘Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen’
  uit.


Bij browser – Safari

 • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich
  rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik
  op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en
  andere websitegegevens’
 • Duid aan dat u cookies niet aanvaardt.

 

Of raadpleeg hiervoor de help-functie van uw
internetbrowser

 

5. Rechten van de bezoekers

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens
kunnen uitmaken, heeft u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige
verwerking van de persoonsgegevens. Als betrokkene kan u volgende rechten
uitoefenen:

 • Recht op verzet: Indien er sprake is van een zwaarwegende en
  gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van
  persoonsgegevens.
 • Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit
  bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al
  dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de
  doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze
  verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de
  gegevens worden verstrekt.
 • Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige
  persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of
  zelfs uitgewist worden.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de
modaliteiten zoals bepaald in onze Privacyverklaring. Meer informatie
over de rechten van bezoekers vindt u ook in
de Privacyverklaring. Mocht u na het lezen van deze Cookieverklaring
toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u steeds contact
opnemen via bvmavie@gmail.com.

 

PRIVACY POLICY
1. Waarom deze privacyverklaring?

BV Mavie Concept hecht grote waarde aan de bescherming van
uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend
in overeenstemming met de privacywet en andere relevante vigerende wettelijke
voorschriften. Iedere verwijzing in deze privacyverklaring naar de privacywet
betekent een verwijzing naar de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Iedere verwijzing naar de  verordening is
een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze privacyverklaring wil BV Mavie Concept u wijzen op
eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw
rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw
toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door BV Mavie Concept.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst
onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige
basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds
duidelijk gecommuniceerd worden op onze website.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?


De website www.d-moment.be is een initiatief van:

BV Mavie Concept, Zandstraat 15 te 8500 Kortrijk, BELGIË

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

BV Mavie Concept verbindt zich ertoe enkel de gegevens te
verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden
waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen
verwerkt worden door BV Mavie Concept:

 • Identificatiegegevens
 • Persoonlijke kenmerken
 • Vrijetijdsbesteding en interesses
 • Consumptiegewoonten
 • Gegevens omtrent opleiding en vorming
 • Gegevens omtrent beroep en betrekking
 • Beeldopnamen

 

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens
gebruikt?

BV Mavie Concept verzamelt persoonsgegevens om u een
veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling
van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt
van de website en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de
website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor
volgende welbepaalde doeleinden:

Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde
dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie,
nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de
verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van
ondersteuning.

Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten;
persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie
en gegevens.

De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of
criminele gedragingen.

Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan de website van BV Mavie Concept worden
er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens
zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze
gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van
consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van BV
Mavie Concept bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling
bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan
BV Mavie Concept en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien
bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt BV Mavie
Concept zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of
permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern
gebruik binnen BV Mavie Concept. We kunnen u dan ook geruststellen dat
persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde
partijen die aan ons verbonden zijn. BV Mavie Concept heeft alle mogelijke
juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik
te vermijden.

5. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op uw
harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften
van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek
aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies
gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u
graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u de website van BV Mavie Concept wil
consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies
daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in
onze Cookieverklaring.

6. Wat zijn mijn rechten?

6.1. Garantie van een rechtmatige en
veilige verwerking van de persoonsgegevens

BV Mavie Concept verwerkt uw persoonsgegevens steeds
eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit
toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit
noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden
genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de
persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar
informaticasystemen zal BV Mavie Concept onmiddellijk alle mogelijke
maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2. Recht op inzage/rectificatie/wissen
van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over
een recht om van BV Mavie Concept uitsluitsel te krijgen over het al dan niet
verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer BV Mavie Concept uw gegevens
verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde
persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal BV Mavie
Concept hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de
aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van
een e-mail naar bvmavie@gmail.com.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds
verbeterd worden. Het is aan de gebruiker om in de eerste plaats zelf
onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op
verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan BV Mavie
Concept. BV Mavie Concept zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het
ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke
vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep
doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;

Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van
verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende
dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;

Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden
overeenkomstig een wettelijke verplichting.

BV Mavie Concept beoordeelt de aanwezigheid van een van de
voornoemde gevallen.

6.3. Recht op beperking van/bezwaar tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de
verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Gedurende de periode die BV Mavie Concept nodig heeft om de
juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;

Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en gebruiker
verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de
persoonsgegevens;

Wanneer BV Mavie Concept de persoonsgegevens van de gebruiker
niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en gebruiker de
persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;

Gedurende de periode die BV Mavie Concept nodig heeft om de
aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om
bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. BV Mavie
Concept staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij BV Mavie
Concept dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw
persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de gebruiker
op bezwaar.

Indien gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal
BV Mavie Concept hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het
ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via
een e-mail naar bvmavie@gmail.com.

6.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan BV Mavie Concept verstrekte
persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te
verkrijgen. Daarnaast heeft gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over
te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van
de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de gebruiker.

Indien gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal BV Mavie
Concept hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de
aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail
naar bvmavie@gmail.com

6.5. Recht op het intrekken van mijn
toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn
toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de
rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking
daarvan, onverlet. Daarnaast heeft gebruiker het recht om klacht in te dienen
betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door BV Mavie Concept bij
de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal BV Mavie
Concept hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de
aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar bvmavie@gmail.com.